Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Cervera

Codi
250729
Comarca
Segarra
Població
9.468
Superfície
55,19
Densitat
171,6
Altitud
548

Superfície (km²)

Municipi
55,19
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
171,6
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
4.832
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
4.636
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
9.468
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
1.494
Comarca
_
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
6.349
Comarca
_
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.326
Comarca
_
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
299
Comarca
_
Catalunya
256.461

Població

Municipi
9.468
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
761
Comarca
_
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
3.362
Comarca
_
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
607
Comarca
_
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
102
Comarca
_
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
4.832
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
733
Comarca
_
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.987
Comarca
_
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
719
Comarca
_
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
197
Comarca
_
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
4.636
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
6.281
Comarca
_
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
827
Comarca
_
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
2.360
Comarca
_
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
9.468
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
7.304
Comarca
_
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2.164
Comarca
_
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
9.468
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.631
Comarca
_
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.201
Comarca
_
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
4.832
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.673
Comarca
_
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
963
Comarca
_
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
4.636
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
175
Comarca
_
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
132
Comarca
_
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
307
Comarca
_
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
9.328
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-345
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
8.983
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
96,3
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.700
Comarca
_
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
91,2
Comarca
_
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
41
Comarca
_
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
42
Comarca
_
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
49
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
40
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
89
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
26
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
894
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
882
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
717
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
618
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
357
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
3.468
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
894
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
141
Comarca
_
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
615
Comarca
_
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
1.245
Comarca
_
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
501
Comarca
_
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
75
Comarca
_
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
3.468
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-118
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-11
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-129
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
288
Comarca
_
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
95
Comarca
_
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
261
Comarca
_
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
288
Comarca
_
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-0,64
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
6,78
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
8.723
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
7.108
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
7.372
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
5.904
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
472
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
9.195
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
34
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
80
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
19,4
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,2
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,2
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
23,2
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
5.921
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
65,4
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
5.960
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
53,2
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
5.881
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69
Comarca
_
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
5.907
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
65
Comarca
_
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
4.053
Comarca
_
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
513
Comarca
_
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
4.566
Comarca
_
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
3.120
Comarca
_
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
7.689
Comarca
_
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
2.335
Comarca
5.990
Catalunya
1.864.245

Dones

Municipi
1.805
Comarca
4.425
Catalunya
1.662.630

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
4.140
Comarca
10.415
Catalunya
3.526.870

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
4.400
Comarca
10.950
Catalunya
3.707.545

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
295
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.115
Comarca
6.100
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
230
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.180
Comarca
2.745
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.425
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
455
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
145
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
80
Comarca
185
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
455
Comarca
1.045
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
655
Comarca
1.825
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
715
Comarca
1.405
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.050
Comarca
1.765
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
660
Comarca
2.075
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.130
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.425
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
288
Comarca
666
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
2.173
Comarca
_
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.046,37
Comarca
_
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
914
Comarca
_
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
989
Comarca
_
Catalunya
795.474

Total

Municipi
1.903
Comarca
_
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
25,2
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
73,2
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
24,9
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
208,8
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
30,6
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
362,8
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
161,6
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
201,2
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
362,8
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
3.468
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
1.201
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
4.669
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
74,3
Comarca
_
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
2.436
Comarca
_
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
744
Comarca
_
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
291
Comarca
_
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
3.468
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
21,5
Comarca
_
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
144
Comarca
_
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
306
Comarca
_
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.293
Comarca
_
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
864
Comarca
_
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
810
Comarca
_
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
51
Comarca
_
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
3.468
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
85
Comarca
_
Catalunya
100

PIB (milions €)

Municipi
236,3
Comarca
_
Catalunya
244.839,4

PIB per habitant (milers €)

Municipi
25,5
Comarca
_
Catalunya
31,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
80,6
Comarca
_
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
3,3
Comarca
_
Catalunya
2.040,2

VAB indústria

Municipi
88,6
Comarca
_
Catalunya
45.408,1

VAB construcció

Municipi
10,4
Comarca
_
Catalunya
10.566,4

VAB serveis

Municipi
115
Comarca
_
Catalunya
167.089,9

VAB

Municipi
217,3
Comarca
_
Catalunya
225.104,6

RFDB (milers €)

Municipi
129.812
Comarca
_
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers €)

Municipi
14,2
Comarca
_
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
80,7
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
7.019
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
43.194
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
447
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.857
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.198
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.344
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.344
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
2.670
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
316
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
145
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
120
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
81
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.344
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
176
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
10.764
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
95
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
5.132
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
636
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
1.153
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
318
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
7.239
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,2
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
65,5
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
25
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
14.960,89
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74