Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Antonio Delgado García

2n Tinent d´Alcalde - Grup polític: PSC-CP

DISSABTE 17 JUNY 2023

Regidor delegat d´Urbanisme, Habitatge, Serveis Municipals, Relacions Laborals, Benestar Animal i Gestió Cementiri

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores -          c/e adelgado@cervera.cat 

Va néixer l’any 1961.
Ha treballat des dels 16 anys com a instal·lador d’electricitat, fontaneria, calefacció, aire acondicionat, telecomunicacions i gas.Té estudis de graduat escolar i formació professional, i disposa del carnet d’instal·lador d’electricitat, de fontaneria, de calefacció i climatització, de gas, de gasos fluorats i de màquines elevadores.

És membre de la Protectora d´Animals i de la Creu Roja de Cervera.
Ha estat paer en les legislatures anteriors (2015-2019) i (2019-2023)
Forma part del grup polític municipal “Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP)”.

RETRIBUCIONS:

Règim de dedicació

Percentatge de dedicació mínima jornada

Retribució (euros bruts anuals)

Antonio Delgado Garcia

Exclusiva 

100% 

36.908,34